Zonneweide helpt renovatie landgoed Quadenoord


Landgoed Quadenoord staat aan de vooravond van een grote renovatie. Door financiële krapte is er gedurende de jaren flink wat achterstallig onderhoud ontstaan en dreigen monumentale waarden verloren te gaan. Dat wil het landgoed niet laten gebeuren. Het cultuurhistorische hart van het landgoed heeft een flinke impuls nodig. Zo is het de wens om de watermolen te renoveren en de naastliggende oorspronkelijke boerderij opnieuw op te bouwen. Het landhuis heeft een grondige renovatie nodig. En er is investering nodig in het bosbeheer en grootschalig onderhoud aan de wandelpaden en fietsroutes.

Om voor deze renovaties het benodigde geld bij elkaar te halen heeft het landgoed het plan opgevat om aan de slag te gaan met duurzame energie. Concreet denken we eraan om twee agrarische kavels in te richten als zonneweide. Deze maatregel is tijdelijk; na 30 jaar komen de kavels gewoon weer in agrarisch gebruik terug op het landgoed. De kavels zijn zorgvuldig uitgezocht en zo klein mogelijk gehouden. Op dit moment is het landgoed in gesprek met de omgeving, de politiek en overige geïnteresseerden zoals de lokale energiecoöperatie. Er is nog geen vergunningsaanvraag ingediend.

John Smits, rentmeester van landgoed Quadenoord: “De plannen passen goed bij de omgeving en de historie van het landgoed. Natuurlijk is het een verandering die impact heeft op het landschap en de beleving van het landgoed. Wij besteden dan ook veel aandacht aan natuur en biodiversiteit in en rond de zonneweide. Zo zal om de zonneweide een ‘natuur-akker’ worden gemaakt voor de das en wordt onder de panelen een bloemrijk mengsel ingezaaid voor bijen en andere insecten. Wij willen onze omgeving betrekken bij onze plannen en daarom gaan we nu al in gesprek met onze buren en de politici. Uiteindelijk is het een tijdelijke ingreep waarmee voor de lange termijn het landgoed weer een enorme boost kunnen geven. En dat is keihard nodig.”